Няма замърсяване на въздуха в град Ямбол след пожар в автоморга

30 април 2022 | 12:19

На 29 април, на зелен телефон на РИОСВ – Стара Загора, е получен сигнал за голям пожар в автоморга, находяща се в бившето Държавно Автостопанство (ДАП) в град Ямбол. На мястото веднага е изпратен екип от екоинспекцията и Регионална лаборатория – Стара Загора. Извършено е измерване на атмосферния въздух от мобилна автоматична станция, позиционирана в центъра на града.


Данните към 21:00 часа на 29 април показват леко завишение на ФПЧ 10 от среднодневната норма. Не се отчита превишение по никой от другите измервателни показатели - серни оксиди, азотни оксиди, озон СО и други. В ранните часове на 30 април нивата на показател прах са нормализирани, а средноденонощната му концентрация ще бъде ясна към 21:00 часа на днешния ден.


По данни на регионалните звена на Пожарна безопасност и защита на населението в град Ямбол, още в сутрешните часове на деня пожарът е бил погасен.


Следенето на качеството на атмосферния въздух от екоинспекцията ще продължи до 1 май.