Няма замърсяване на въздуха в село Катуница след пожара в депото за утайки, показват замерванията на мобилната станция на ИАОС

20 август 2008 | 10:50


Няма замърсяване на въздуха в село Катуница, което е най-близо до все още тлеещото депо за утайки на пречиствателната станция, сочат замерванията на мобилната станция на Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/. Всички следени замърсители – въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк, неметанови въглеводороди и метан са под границите на пределно допустимите норми.
В следобедните часове експерти от РИОСВ-Пловдив и Регионалната лаборатория ще продължат замерванията на въздуха в село Ягодово.