Няма замърсяване със серен диоксид в пловдивския квартал „Гаганица”, показват 24-часовите измервания на мобилната станция на ИАОС

12 август 2008 | 10:58


Няма замърсяване със серен диоксид на въздуха в пловдивския квартал „Гаганица”. Това показва 24-часовото замерване на въздуха в района на инцидента от мобилната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух на Регионалната лаборатория - Пловдив към ИАОС.
Данните показват, че в началото на замерванията средночасовата концентрацията на серен диоксид във въздуха е била 25 микрограма/куб.м. Около 10.00 часа днес тя е 10 микрограма/куб.м. при пределно допустимата средночасова норма за наличие на серен диоксид във въздуха 350 микрограма/куб.м.