„Обитателите“ приключват своята обиколка с последна спирка в Русе

16 август 2023 | 12:00
  • Те посетиха 6 български града в търсене на най-добрата среда за живот и на най-успешните екологични проекти в страната

 

След като обиколиха страната в търсене на най-добрата среда за живот, „Обитателите“ приключват разходката си в Русе, където ще останат до 26 август. Жителите и гостите на града могат да разгледат арт-изложбата, разположена на Крайбрежната алея в града, и да научат интересна информация за екологичните проекти близо до тях.

В област Русе се изпълняват 6 проекта по Оперативна програма „Околна среда“ на обща стойност 220 млн. лв. От тях ОПОС осигурява безвъзмездно над 166 млн. лв., инвестирани в мерки за подобряване качеството на живот на хората в областта и в опазване на природните ресурси.

С финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ се изпълнява проект за изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от ВиК-Русе ООД. Реконструират се общо 73 км водопроводи, с което ще се намалят загубите на вода и ще се повиши ефективността на водопроводната мрежа в града. Допълнително 138 000 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите се проектира и изгражда интегрирана географска информационна система. Изграждат се 13 канализационни помпени станции и битова и дъждовна канализация с обща дължина над 43 км. Другият мащабен проект в сектор „Води“ в Северен Централен район е за изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" ООД Силистра, където се инвестира в реконструирането на общо 55 км водопроводни мрежи.

ОПОС подпомага инвестициите в сектор „отпадъци“ в района. Рекултивирани са старите депа за битови отпадъци на общините Бяла, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Трявна. Благодарение на Оперативна програма „Околна среда“ се изгражда анаеробна
инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, която да обслужва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

Качеството на атмосферния въздух е сред основните приоритети на Оперативна програма „Околна среда“. Един от начините за намаляване на вредните емисии във въздуха е модернизацията на градския транспорт, чрез подмяна на старите превозни средства с нови, екологични и ефективни. Автобусният състав във Русе е вече модернизиран с 20 нови електробуса и 15 електрически тролеи.

Със средства по ОПОС се подпомага възстановяването и поддържането на местообитания в поддържан резерват „Сребърна“, който се характеризира с ценно биологично разнообразие. Благодарение на новоизградения канал с преливник от р. Дунав до „Сребърна“ се подобрява естествената подмяна на водата в езерото и се осигурява грижа за екосистемите в резервата. Засадени са и 50 000 дръвчета върху 200 дка за справяне с инвазивните видове растения.