„Oбитателите“ продължават своята обиколка по морето

02 август 2023 | 17:04
  • Те разказват за успешните проекти в област Варна

 

„Обитателите“ приключват морската си обиколка с посещение във Варна, преди да отпътуват на север - към Русе. Изложбата от арт-проекта „Обитателите: в търсене на по-добра среда“ очаква жителите и гостите на морската столица в „Аспарухов парк“, всеки ден до 11 август. Там всеки може да се запознае с интересна информация за успешните екологични проекти и защо е важно да живеем в хармония със заобикалящата ни среда.

В област Варна се изпълняват 10 проекта по Оперативна програма „Околна среда“ на обща стойност над 258 млн. лв. От тях ОПОС осигурява безвъзмездно над 200 млн. лв., инвестирани в мерки за подобряване качеството на живот на хората в областта и в опазване на природните ресурси.

С финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ се изпълнява проект за изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от ВиК- Варна ООД. Реконструират се общо 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи. По този начин ще бъде решен проблемът с осигуряване на непрекъснато водоподаване към вилните зони и курортните комплекси на изток от гр. Варна. Изграждат се и се реконструират общо 80,8 км канализационни мрежи и 1 канално-помпена станция, с което допълнително над 270 000 жители ще се ползват от подобрени услуги на пречистване на отпадъчните води.

ОПОС подпомага инвестициите в сектор „отпадъци“ в областта. Рекултивирани са старите депа за битови отпадъци на общините Бяла, Ветрино, Девня и Суворово. Рекултивацията преобразува замърсените и неизползваеми области във функционали и устойчиви територии, като предотвратява замърсяването на почвите, подпочвените води и въздуха. Благодарение на Оперативна програма „Околна среда“ в област Варна са рекултивирани депа с обща площ 28,13 хектара.

Качеството на атмосферния въздух е сред основните приоритети на Оперативна програма „Околна среда“. Един от начините за намаляване на вредните емисии във въздуха е модернизацията на градския транспорт, чрез подмяна на старите превозни средства с нови, екологични и ефективни. Автобусният състав във Варна ще бъде модернизиран с доставката на 60 електрически автобуса и 62 зарядни станции. Това ще подобри транспортната услуга и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на града.

„Обитателите“ ще завършат обиколката си с посещение в Русе, където ще останат от 14 до 26 август.