„Обитателите“ търсят по-добра среда в Бургас

17 юли 2023 | 15:23

Бургас посрещна арт-проекта „Обитателите: в търсене на по-добра среда“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), който разказва за успешните екологични проекти в областта.

Произведенията на изкуството, подобни на човешки форми, започнаха своята обиколка от София, в търсене на най-чистата и приятна среда за живеене. Днес те продължават да посещават различни български градове и да разказват за успешните проекти, изградени със средства по ОПОС в страната. Този път тяхната спирка е близо до морето – в Бургас.

Изложбата със снимки и самите „Обитатели“ очакват жителите и гостите на града до 29 юли, в зелените площи до Експозиционен център „Флора“ в Приморски парк. На място всеки може да се запознае с информация за обектите, изградени по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в региона и за постигнатите резултати от изпълнените проекти.

В област Бургас се изпълняват 15 проекта по ОПОС на обща стойност над 625,5 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездно близо 292 млн. лв.

Особено мащабни са инвестициите по ОПОС във водния сектор в областта, които възлизат общо на близо 490 млн. лв. Благодарение на тях се извършва реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура в тринадесет агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец. С успешното изпълнение на  интегрирания воден проект за област Бургас над 320 000 жители ще имат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, а 280 000 души ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването.

Със средства по ОПОС е подобрена съществуващата система за управление на отпадъчните води в Приморско и Китен и нови 55 000 жители са с достъп до качествени ВиК услуги, съответстващи на европейските стандарти и изисквания. Оперативна програма „Околна среда“ финансира изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос, с което се осигурява здравословна и благоприятна среда за населението на общината.

ОПОС подпомага инвестициите в сектор „отпадъци“ в областта. Рекултивирани са старите депа за битови отпадъци на общините Малко Търново, Поморие, Несебър, Камено и Руен. По отношение на важната тема за чистотата на въздуха, Оперативна програма „Околна среда“ инвестира в модернизация на градския транспорт в Бургас. Закупени са 56 нови електрически автобуса, с което се постига по-чист въздух за жителите в областта и се повишават качеството на транспортната услуга и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.

ОПОС подкрепя биоразнообразието в областта. Благодарение на програмата се работи по възстановяване на водния режим в Рамсарско място „Езеро Вая“, което е  най-голямото естествено езеро в България и е част от трите най-значими комплекси от влажни зони за водолюбивите птици по черноморското ни крайбрежие.

Следващата спирка на пътуващата експозиция и „Обитателите“ е Варна – 31 юли до 11 август.