“ОЦК” – Кърджали спря работа в оловно производство след предписание на РИОСВ - Хасково

09 юни 2009 | 13:31


Заводът за преработка на оловни и цинкови концентрати спря работа на агломерационна машина в оловно производство след дадено предписание от регионалната екоинспекция в град Хасково. Причина за предприемането на тази мярка са регистрираните превишения на средно-часовата норма за серен диоксид в два последователни часа днес в град Кърджали.
В 10:00 часа автоматичната измервателна станция е отчела стойност за серния диоксид от 847,22 микрограма на кубичен метър или това са 2,4 пъти над средно-часовата норма за този замърсител. В следващият час отново е регистрирана концентрация за серен диоксид над нормата от 350 микрограма на кубичен метър. В 11:00 часа стойността е 547,06 микрограма на кубичен метър.
След изпълнението на предписаните от екоинспекцията мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния басейн на града, моментните стойности на серния диоксид са в норма. Данните, постъпващи в реално време, показват тенденция към намаляване и задържане на концентрациите на този замърсител в Кърджали в норма.
Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.