ОП „Околна среда“ ще представи резултатите от изпълнението на програмата

14 декември 2018 | 16:40

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ организира годишно информационно събитие за представяне на резултатите от изпълнението на програмата към края 2018 г.

На събитието ще присъстват бенефициенти, партньори, представители на местната власт и ръководители на Управляващите органи на оперативните програми по Структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз.

Събитието ще се състои на 17 декември 2018 г., понеделник, от 18 часа в „София Ивент Център“ (Парадайс Център).