Основните съоръжения на Софийската пречиствателна станция за отпадни води в кв. Бенковски работят нормално

03 юни 2009 | 13:32


Експерти на РИОСВ – София провериха Софийска пречиствателна станция за отпадни води /СПСОВ/ към „Софийска вода” АД в кв. Бенковски по подаден сигнал в инспекцията. Сигналът е за силни миризми на фекалии, идващи от пречиствателната станция.
На проверката е констатирано, че основните съоръжения на станцията работят нормално. Установена е миризма от биобасейн, който не работи, а се използва за временно съхранение на първични утайки. При обхода извън площадката на пречиствателната станция не са установени неприятни миризми. Дадени са предписания на ръководството на дружеството да се предприемат всички необходими мерки, за да не се допуска разпространението на миризми извън границите на работната площадка.