Още две станции ще измерват въздуха в Русе

11 септември 2020 | 16:54

Във връзка с изказвания на кмета на град Русе Пенчо Милков и на председателя на Общинския съвет в града Иво Пазарджиев, Министерството на околната среда и водите информира, че две станции за измерване на показателите на въздуха ще бъдат позиционирани в града. Това се случва в изпълнение на Интегриран проект - „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (LIFE-IP Clean Air)“, който се финансира по програма LIFE. Общата стойност на проекта е 16,666,266 €, от които финансирането по програма LIFE e в размер на 9,999,760 €. Главната цел на интегрирания проект е подобряване на качеството на въздуха в общините София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана и е в процес на изпълнение от 2018 година.

В отговор на обвинения, министърът на околната среда и водите Емил Димитров заяви, че няма иронично, a отговорно отношение към Русе. Той уточни, че Общинският съвет на Русе, чрез председателя на Съвета и кмета на града, е трябвало да предвидят в бюджета на Общината за 2020 година пари за такава станция, при положение че за проблема се знае от години. Той допълни, че е важно да не се слага знак за равенство между миризма и замърсяване.

Според министър Димитров осигуряването на две станции за измерване на въздуха в град Русе и поставянето на една мобилна за два месеца е отговорно поведение и загриженост към проблемите на жителите на град Русе. „Очаквам подобно поведение и от местната власт, на която това е основно задължение и би следвало да е приоритет, защото русенци имат право на чист въздух“, заяви още Емил Димитров.