От 1 август отпада забраната за влизане в Деветашката пещера

03 август 2009 | 17:05


От 1 август отпада забраната за влизане в Деветашката пещера. Ограничението се налага всяка година за период от два месеца - юни и юли. По този начин се цели да не се пречи на размножителния период на прилепите. В Деветашката пещера е една от най-големите прилепни колонии у нас. Прилепите са под опеката на Закона за биологичното разнообразие.
През тази година няма постъпили сигнали и констатирани нарушения на ограничителната заповед. Забраната за влизане през двата летни месеца е посочена в заповедта за обявяване на Деветашка пещера като защитена територия.
РИОСВ – Плевен припомня, че в пещерата край село Деветаки има ограничения целогодишно, дори и след отпадане на забраната за влизане. На входа са поставени информационни табели, които напомнят на посетителите какво не трябва да правят. Забранено е да бъдат обезпокоявани и улавяни защитените от Закона за биологичното разнообразие прилепи. В пещерата и около нея не трябва да се пали огън и да се изхвърлят отпадъци.
Според Закона за защитените територии, за да се организират в Деветашката пещера (а също и във всички категории защитени територии) състезания, лагери или други свързани с екстремни спортове надпревари, е необходимо съгласуване с Министерството на околната среда и водите. Същото се отнася и за заснемането на филми или други продукции. Чрез съгласуването се определя при какви условия може да се организират и провеждат масови инициативи в защитени територии и по този начин се гарантира опазването им.