Отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

19 май 2023 | 14:04

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС). Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се включва в Европейския ден на „Натура 2000“ за пореден път.

Европейската комисия в партньорство с платформата Observation.org организира „Natura 2000 Day 2023 BioBlitz“ в 18 защитени зони в 18 държави членки на Европейския съюз. Европейският ден на „Натура 2000“ BioBlitz се провежда на 21 май, а България участва с територията на Националния парк „Централен Балкан“, която е определена за защитена зона по Директивата за птиците и по Директивата за природните местообитания. На уеб адрес https://observation.org/bioblitz/categories/natura-2000-day-2023/ потребителите могат да открият информация за тазгодишните участници. По време на BioBlitz участникът трябва да потърси колкото се може повече видове растения или животни в определена територия за определен период от време. Желаещите участници следва да се регистрират в платформата Obsidentify. За да качат своите наблюдения, участниците имат нужда единствено от снимка с информация за локация. Софтуерът ще направи автоматично разпознаване на снимковия материал и ще предложи няколко варианта за растителен или животински вид, от които участникът избира най-подходящия, а екип експерти ще провери достоверността на наблюденията. Цялата събрана информация в платформата на 21 май ще бъде достъпна за обществото.

Европейската комисия отправя и покана за кандидатстване за Европейската награда „Натура 2000“. Тазгодишното седмо издание  ще бъде отворено за участие на https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/natura-2000-award_en от 22 май до 29 септември 2023 г. Наградата „Натура 2000“ отличава организации или лица с успехи в природозащитата в 5 категории: трансгранично сътрудничество, съвместна работа за природата, комуникация, опазване на морето и опазване на сушата. Има и награда на гражданите, която предоставя възможност на широката публика да гласува за своя любим финалист. Всяка организация или лице, ангажирано с „Натура 2000“, може да кандидатства за наградите, включително национални и местни власти, предприятия, неправителствени организации, образователни институции, физически лица и др. В миналогодишното издание на наградите „Натура 2000“ българският информационен проект „Натура 2000 в България: нови хоризонти“, осъществен от Зелени Балкани, спечели приза в категорията „Комуникация“.

Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда отбелязват празника с разнообразни инициативи и събития – информационни дни, открити уроци, обучения, почистване на защитени зони, изложби, карнавално шествие, творчески конкурси за деца и ученици. Събитията представят политиката на управление и дават гласност сред обществеността за важността от опазването и поддържането на екологичната мрежа „Натура 2000“ в България. С програмата можете да се запознаете ТУК.

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма LIFE. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. За да се отбележи създаването на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21-ви май се обявява за Европейски ден на „Натура 2000“със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.