Отговор на въпрос от народния представител Ивелина Василева от ПГ на ПП ГЕРБ , относно информация за черноморските делфини

01 септември 2017 | 16:00

Уважаема госпожо Василева, в продължение на редица действия за ефективно адресиране на проблема с наблюдаваната увеличена смъртност на делфини по българското крайбрежие на Черно море, както и с цел да получим задълбочено и максимално обективно разбиране на проблема, Министерство на околната среда и водите организира провеждането на аутопсия на две тела на Обикновен делфин и Муткур (Морска свиня), през м. ноември 2016 г.

Във финалния доклад на ангажираните италиански учени е извършен анализ на данните за регистрираните през последните няколко години изхвърлени на брега китоподобни. Въз основа на обработката на данните по видов и възрастов състав, докладът доказва хипотезата за наличието на феномена „необичаен случай на смъртност“ /unusual mortality event/ по българското крайбрежие на Черно море през лятото на 2016 г. Това е доказано от фактите за:

  1. Рязко увеличен брой изхвърлени тела през летните месеци на 2016 г. (с максимум през м. юли) и 2015 г. (с максимум през м. август);
  2. Двойно увеличен брой тела през летните месеци на 2016 г., в сравнение с предходната година;
  3. Преобладаващ брой изхвърлени новородени и млади индивиди, представляващи имунологично податливи организми.

Научната експертиза отчита, че част от регистрираните случаи са в рамките на нормалните стойности за изхвърляния на брега (особено за вида Афала), както и отчита засиления през лятото мониторингов принос от страна на посетителите на плажовете.

Резултатите от микроскопските изследвания на двата индивида, които единствено бяха подходящи за аутопсия, доказват хипотезата за разпространение на специфичния за китоподобните вирус на морбили (CeMV) в Черно море. В повече детайли, муткурът е починал в резултат на инфекция, причинена от вируса и последваща бронхопневмония, което усложнение вероятно е засегнало възможността на все още зависимия от майката индивид да следва групата. Застъпената хипотеза за Обикновения делфин (също млад и полово незрял) е за остра инфекция и „общо състояние на дискомфорт“, вторично проявено след вирусното заболяване. Авторите посочват и други подобни случаи, сред които – случаи на 150 изхвърлени муткура по турското крайбрежие на Черно море през 2009 г., както и през м. юли 2016 г., а също и на Ивичест делфин по Италианското крайбрежие на Йонийско море. В заключенията, авторите посочват, че това е второто доказано установяване на този вирус в Черно море, повече от 20 години след първото съобщаване през 1994 г.

Въз основа на актуална информация от страна на РИОСВ-Бургас и Варна като контролни органи относно процедурите с китоподобните бозайници, общият брой регистрирани мъртви тела от началото на годината до 18 юли 2017 г. е 81. За сравнение, през същия период на 2016 г. са регистрирани 91 тела. Следва да отбележа, че преди изтичане на настоящата календарна година и детайлна обработка на данните по видов и възрастов състав, не би било обективно да се прави тълкуванe на данните и категоризиране на ситуацията като необичайно смъртно явление.