Отменя се необходимостта от предприемане на предпазни мерки в Димитровград

07 април 2022 | 16:00

Отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението след регистрираните превишения на алармения праг за серен диоксид в Димитровград. В 13:00 ч. на 7 април е регистрирана първата средночасова стойност - 412.81 µg/m3, а в 14:00 ч. е 27.61 µg/m3, които не превишават стойността на алармения праг (АП) от 500 µg/m3.

РИОСВ - Хасково и РЛ - Хасково продължават да следят данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски“ град Димитровград. При необходимост ще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността на града.