Отново се почиства района около депо Суходол от разпилени отпадъци

22 април 2008 | 11:15


Районът около депото в кв. Суходол отново се почиства от разпилени от вятъра битови отпадъци. Това установиха експерти на РИОСВ – София при направената днес проверка. Почистването е организирано от фирма «Чистота Искър» ЕООД.
Депонирането на битовите отпадъци продължава да се извършва в ІІІ-та клетка от ІІ етап на депото в кв. Суходол, въведено в експлоатация на 4 декември 2007 г. От тогава до днес са депонирани 144 935 тона отпадъци. Технологията за депониране се спазва. Ежедневно се извършва запръстяване на отпадъците.