По разпореждане на министър Чакъров спирането на газоподаването за “Кремиковци” ще се следи от ИАОС и от РИОСВ-София

31 март 2009 | 14:28

По разпореждане на министър Джевдет Чакъров спирането на газоподаването в “Кремиковци”, за което съобщиха днес от комбината, ще се следи от Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ и от Регионалната инспекция по околна среда и води /РИОСВ/-София.
ИАОС в момента разполага автоматична измервателна станция на територията на предприятието, която ще следи състоянието на атмосферния въздух. РИОСВ-София вече е във връзка с главния енергетик на “Кремиковци” и нейни инспектори ще контролират през цялото време спирането на газоподаването. РИОСВ-София е изискала стриктно спазване на аварийния план за предотвратяване на аварии в “Кремиковци”, като изпълнението на това предписание ще се следи от инспекторите на екоинспекцията. Мнението на инспекторите от РИОСВ-София е, че ако се спазва аварийният план, няма да се допусне замърсяване.