По разпореждане на министър Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка за замърсяване край с. Маломир

15 февруари 2021 | 15:38

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка по последващ контрол на незаконно сметище в с. Маломир. Проверката е по публикация за заровени и покрити с пръст отпадъци.

При огледа на терена, който попада в защитена зона „Котленска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед на МОСВ от мрежа „Натура 2000“, експертите не установиха наличие на отпадъци. Състоянието му е във вида, в който е установен при последната проверка от миналата година. Не се установиха и следи от тежкотоварни превозни средства.

През юли миналата година при проверка също по сигнал беше установено, че сметосъбиращ автомобил, собственост на община Върбица, е изхвърлял там смесени битови отпадъци. Проверката установи, че на мястото са били насипвани и запръстявани битови отпадъци, във връзка с което на кмета на община Върбица беше дадено предписание да се почистят замърсените участъци и  да се възстановят качествата на околната среда. За установените административни нарушения от екоинспекцията бяха предприети предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни действия.