Почистване на десния бряг на язовир Въча организират РИОСВ – Смолян и община Девин

25 август 2008 | 10:47


Почистване на десния бряг на язовир Въча от битови отпадъци, изхвърлени от рибари, организират РИОСВ – Смолян и община Девин на 26 август. В акцията ще се включат и служители на Държавно горско стопанство „Михалково”, членове на Ловно- рибарското сдружение в Девин, работници от Пътно поддържане – Девин, жители на селата Лясково и Михалково.
Почистването се организира във връзка с дадените от РИОСВ – Смолян предписания от извършената проверка, разпоредена от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
В населените места Лясково и Михалково, в които се констатираха единични изхвърляния на отпадъци също ще се организира почистване от страна на кметствата. Участъкът от пътя от село Михалково до общинската граница на Девин и крайпътните отбивки, които са замърсени от рибари и туристи също ще се чистят от работници от Пътно поддържане – Девин. Чували и ръкавици за част от доброволците осигуряват от „Еко – Хидро”ООД. Те ще извозят и събраните отпадъци.