Понижени са концентрациите на серен диоксид в 14:00 часа в гр. Гълъбово

26 февруари 2008 | 11:38


Понижени са концентрациите на серен диоксид в 14:00 часа в гр. Гълъбово. Автоматичното устройство е отчело по-ниска концентрация на замърсителя в атмосферния въздух в града от регистрираната в 13:00 часа. Стойностите на серен диоксид за последния час са 427,04 микрограма на кубичен метър. Отчетеното превишение за 14:00 часа е 1,22 пъти над средночасовата норма от 350 микрограма/м3.
Концентрациите на измерваните атмосферни замърсители от останалите пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора са под праговите стойности.
Продължава непрекъснатия контрол на параметрите за качество на атмосферния въздух в област Стара Загора.