Поредна проверка на „Софарма” АД извърши РИОСВ – София

29 август 2008 | 16:54


Поредна проверка на „Софарма” АД извършиха експерти на РИОСВ – София, съвместно с представители от МОСВ. Проверката е във връзка с подадени жалби от жителите на с. Доброславци за нерегламентирано изхвърляне на замърсени земни маси от дружеството в район Нови Искър. На ръководството на дружеството беше дадено предписание в най-кратки срокове да се представят документи на кого са предадени образуваните от изкопните дейности отпадъци и земни маси от площадка на „Софарма” АД.
На вчерашната проверка в район Нови Искър беше установено още, че върху мястото на насипаните преди земни маси в с. Доброславци има ново изхвърляне на битови и строителни отпадъци. Предстои съставяне на акт съгласно екологичното законодателство.

Преди месец експерти от РИОСВ-София извършиха поредица от проверки в с. Доброславци. Констатирано беше, че са насипани земни маси, примесени със строителни отпадъци (асфалтови и бетонови късове), чакъл и др. върху терен, граничещ със обработваеми селскостопански култури, земи, ливада и съществуващо дере. За случая с писма бяха уведомени кметът на Столична община, началникът на ДНСК в Доброславци. Уведомени са и кметът на с. Доброславци, кметът на община Нови Искър, областна дирекция „Земеделие и гори”-София, общинска служба „Земеделие и гори”-Нови Искър и Басейнова дирекция „Дунавски район”.