Позиция на МОСВ във връзка с въпроси по промени в Закона за водите

24 август 2021 | 16:30

Във връзка въпроси на медии за промени в Закона за водите и Наредбата за повърхностните води към закона, министърът на околната среда и водите Асен Личев ще вземе отношение след изтичане на срока по процедурата за обществено обсъждане и след като бъдат разгледани всички предложения и бележки.