Пречиствателната станция и компостиращата инсталация за зелени отпадъци в Ямбол: кръгова икономика в действие

02 декември 2022 | 16:00

Пречиствателната станция за отпадъчни води и компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Ямбол разгледаха представители на Европейската комисия, които са на посещение в България. Двата проекта са реализирани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Интегрираният проект за водния цикъл на Ямбол включва изграждането на пречиствателна станция и разширение и реконструкция на ВиК мрежата в града. Стойността на проекта е в размер на 44,4 млн. лв.  Инвестицията за строителството на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци възлиза на 3,7 млн. лв.

Като впечатляващи и повод за гордост определи проектите Агнес Монфре, ръководител на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК. „Преобразуването на зелени отпадъци в торове и трансформирането на отпадъчни води в електричество, захранващо инсталации в пречиствателната станция са истинска кръгова икономика в действие“, подчерта г-жа Монфре.

В рамките на посещението представителите на Европейската комисия участваха и в Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, което се проведе във Водната кула в София.