Пречиствателната станция в Горно Езерово вече работи

27 октомври 2017 | 15:52

Пречиствателната станция в Горно Езерово вече фукционира, а дейностите по почистване на площадката след наводнението продължават. Това констатира зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова по време на инспекцията на съоръжението, което беше наводнено и временно спря работа до отстраняването на щетите. Както стана ясно още в деня на проливните дъждове на 24 срещу 25 октомври, основните проблеми от бедствието в компетенциите на МОСВ бяха установени в регионалното депо за битови отпадъци в Бургас и пречиствателната станция в Горно Езерово. 

Регионалното депо за битови отпадъци на Бургас е с компрометирана част от дренажната система, но няма изтичане на отпадъчни води извън депото. Преустановена е работата му до отстраняване на щетите. В изпълнение на комплексното разрешително са предприети аварийни действия. Зам.-министър Николова се ангажира с бързото определяне на подходящи площадки за временно съхранение на отпадъците от 9-те общини, които използват затвореното регионално депо.