Предстои комплексна проверка на „Изола Петров” ЕООД

10 септември 2008 | 11:46


По разпореждане на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров се инициира комплексна проверка на предприятието за производство на битумни керемиди „Изола Петров” ЕООД, с. Чепинци, район Нови Искър. Проверката е във връзка с постъпили сигнали в РИОСВ – София за замърсяване на атмосферния въздух, употреба на материали, вредни за човешкото здраве и режима на работа на дружеството.
Директорът на РИОСВ – София е изпратил писма до директорите на СРИОКОЗ, „Столична инспекция по труда – Софийска област”, както и до кмета на район „Нови Искър” за участие в проверката на „Изола Петров” ЕООД.