Предстои втори информационен ден по програма LIFE

10 май 2018 | 11:42

МОСВ ще проведе за втори път информационен ден по програма LIFE. Първият информационен ден беше на 26 април и премина при повишен интерес и много желаещи участници. На събитието ще бъде представена програма LIFE, графикът за обявяване и подаване на проектни предложения по Покана 2018 г., новостите и промените, които предстоят, както и новата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. 

Събитието ще е на 16 май, сряда, от 9,30 ч в зала „Европа“ в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза“ №22. Желаещите да участват трябва да попълнят и изпратят заявка на ел. адрес: lifencp@moew.government.bg. Линк към формата на заявката можете да намерите тук. Крайният срок за получаване на заявките е 14 май.

МОСВ е Национално звено за контакт по програма LIFE. Повече информация може да намерите на сайта на програмата в България - http://www.life-bulgaria.bg/ или на Европейската комисия - http://ec.europa.eu/environment/life/.