Предстоящата среща с НПО “Ден на отворените врати” ще се проведе в понеделник, 1 ноември

25 октомври 2021 | 13:21

Информираме гражданските организации, заинтересовани от регулярните срещи “Ден на отворените врати”, че по изключение само предстоящата среща ще се проведе в понеделник, 1 ноември 2021 г., от 14 часа.

С цел спазване на противоепидемичните мерки срещите продължават online.

Молим всички участници, заявили желание за включване, да ни известяват какви са темите, предмет на интерес на организацията им, за да може МОСВ да обезпечи експертно участие в срещата спрямо конкретните заявени теми и казуси.

Актуален имейл адрес за връзка с платформата Webex, чрез която се провеждат срещите, можете да изпратите в срок до 16,00 часа на предходния четвъртък, 28 октомври, на електронен адрес: press@moew.government.bg.

Участниците ще могат да се присъединят към срещата, като последват линка, който ще им бъде изпратен предварително. Срещата ще бъде отворена за присъединяване 10 /десет/ минути преди нейното начало.

Необходимо е участниците да разполагат с устройство (мобилен телефон, таблет, преносим компютър или настолен компютър) с връзка към Интернет и възможност за пренос на звук и камера.