Премиерът Кирил Петков и вицепремиерът Борислав Сандов установиха обезпокоителни факти при изненадваща инспекция на ТЕЦ „Брикел“

20 юли 2022 | 09:24

Министър-председателят Кирил Петков и вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов направиха изненадваща проверка на ТЕЦ „Брикел“ в Гълъбово.

В рамките на вчерашната инспекция бяха направени силно обезпокоителни констатации, въпреки че капацитетът на ТЕЦ-а е бил намален до 20%. Мобилната станция за измерване на атмосферния въздух отчете ниво на серен диоксид от 5600 милиграма на кубичен метър, което е над 16 пъти над нормата. Стойността на измерените фини прахови частици беше 1367 мкг/м3 при норма 50 мкг/м3 за този вид обекти.

Заедно с премиера Кирил Петков и с вицепремиера Борислав Сандов в проверката участваха представители на редица институции: РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Хасково, ГД „ПБЗН“, Инспекцията по труда, Националният център по обществено здраве и анализ. От всички институции бяха поискани подробни доклади и бърза реакция. Премиерът Петков ще изиска и доклад от ДАНС, за да се установи кой е действителният собственик на „Брикел“ и дали е налице връзка с г-н Христо Ковачки, която не е декларирана по надлежния ред.

Вицепремиерът Борислав Сандов, от своя страна, изтъкна, че през последните шест години срещу ТЕЦ “Брикел” има 51 наказателни постановления. Голяма част от тях не са обжалвани на втора инстанция и е вероятно да са написани така, че да падат в съда.

“В България има места, които все още са феодализирани от определени хора”, каза министър Сандов и допълни: “Със сигурност някои служители са били на подчинение не на държавата, а на друг, опъвали са чадър и са прикривали нечии нарушения. Правим много сериозни проверки в това отношение. Освен че ще се наложат кадрови промени, трябва да обновим изцяло апаратурата, така че тя да измерва и показва в реално време какво става там. Включително с камерите, с джипиесите, за да няма възможност някой да прави фиктивен контрол и да поставя под риск здравето на хората”.