Преустановено е изтичането на кисели води от инсталацията на фирма “Йонтех” в река Луда Яна

21 май 2009 | 09:59


Преустановено е изтичането на кисели води от инсталацията на фирма “Йонтех” в река Луда Яна, показа проверка на РИОСВ-Пазарджик.
На 18 май, следобяд беше отстранен технически проблем във временното електрозахранване на инсталацията за катодна мед на фирма “Йонтех”, с. Цар Асен, който доведе до изтичане на дренажни води от стената на водоема за продуктивни разтвори в неделя. След отстраняването му се понижи критичното ниво във водоема за продуктивни разтвори и беше преустановено изтичането.
Взети са нови водни проби от 4 пункта по река Луда Яна.