Преустановено е замърсяването на Варненското езеро с отпадъчни води от КПС „Аспарухово“

18 септември 2020 | 15:21

РИОСВ-Варна днес извърши проверка в Канално-помпена станция (КПС) „Аспарухово“ по молба на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД. При проверката е установено, че в станцията е възстановен нормалният режим на работа и отпадъчните води се транспортират от КПС „Аспарухово“ до КПС „Запад“ посредством тръбопровод.

Замърсяването на Варненско езеро с отпадъчни води от КПС „Аспарухово“ е преустановено.