Превишения на нормите за серен диоксид в три последователни часа са отчетени в град Кърджали

06 ноември 2008 | 11:13


Превишения на алармения праг за серен диоксид в три последователни часа са отчетени в град Кърджали. От 11:00 до 13:00 часа автоматичната измервателна станция в града отчете в три поредни часа концентрации на серен диоксид над 500 микрограма на кубичен метър.
В 11:00 часа е регистрирана концентрация от 548,96 микрограма на кубичен метър въздух или това са 1,1 пъти над праговата стойност. В следващият час концентрацията на серен диоксид във въздушния поток на града е 927,23 микрограма на кубичен метър въздух. Превишението на нормата от 500 микрограма в 12:00 часа е 1,8 пъти, а в 13:00 часа е регистрирана стойност от 771,52 микрограма или 1,5 пъти над алармения праг.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково незабавно уведоми всички отговорни институции за предприемане на незабавни действия за изпълнение на оперативния план информиране на населението.
В отговор на изпратеното от регионалната екоинспекция предписание, операторът на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати е намалил натоварването на агломерационната машина към инсталацията за производство на олово с 40 на сто от работния обем след 11:00 часа.
Високите стойности на серен диоксид във въздушния поток на града се дължат на промишлено замърсяване, наслагване на емисии от битовия сектор и неблагоприятните метеорологични условия днес.
РИОСВ – Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух в региона.