Превишения на средночасовата норма за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция в град Кърджали

08 април 2009 | 10:30


Две превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали днес.
В 13:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 362,33 микрограма на кубичен метър въздух или това са 1,04 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 1 171,36 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 3,3 пъти над средно-часовата стойност за този газ.
Своевременно е дадено предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града.
Експерти от регионалната екоинспекция продължават да следят посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в региона.