Превишения на средночасовата норма за серен диоксид са регистрирани в град Кърджали в три последователни часа днес

01 юни 2009 | 13:35


В три последователни часа са регистрирани превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид в град Кърджали днес от автоматичната измервателна станция „Студен кладенец”.
В 09:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 896,46 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,5 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 584,91 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1,6 пъти над средно-часовата стойност за този газ. В 11:00 часа стойностите на този замърсител са 1 427,97 микрограма на кубичен метър въздух или това са 4,07 пъти над нормата от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид.
В отговор на дадените от РИОСВ – Хасково две предписания до завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния басейн на града е спряна работата на агломерационна машина в оловно производство в „ОЦК” АД град Кърджали.
Съгласно инструкцията за уведомяване на населението при регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид в три последователни часа и указанията на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението влкючват избягване на физически дейности на открито, да се продължи престоят в затворени помещения до преминаване на епизода от интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците.
Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.