Продължава почистването на района около депо Суходол от разпилените отпадъци, установи проверка на РИОСВ - София

01 април 2008 | 11:18


Районът около депото в кв. Суходол продължава да се почиства от разпилените от вятъра битови отпадъци. Това установиха експерти на РИОСВ – София при направената днес проверка. Почистването е организирано от фирма «Чистота Искър» ЕООД.
Депонирането на битовите отпадъци продължава да се извършва в ІІІ-та клетка от ІІ етап на депото в кв. Суходол, въведено в експлоатация на 4 декември 2007 г. От тогава до днес са депонирани 120 356 тона отпадъци.
Технологията за депониране се спазва. Ежедневно се извършва запръстяване на отпадъците.