Продължава замърсяването на река Луда Яна от инсталацията за катодна мед на фирма “Йонтех”

18 май 2009 | 10:01


Продължава замърсяването на река Луда Яна от инсталацията за катодна мед на фирма “Йонтех”, установи проверка на РИОСВ-Пазарджик, Басейнова дирекция-Пловдив и Регионална лаборатория -Пазарджик на 17 май.
Вчера експертите констатираха, че в река Луда Яна изтичат дренажни води от стената на водоема за продуктивни разтвори с дебит между 1 и 1,5 литра в секунда и РН 3,52.Специфичното синьо-зелено оцветяване на реката е индикатор за замърсяване с медни съединения.
Към момента промишлената дейност на инсталацията е преустановена, но операторът не е предприел действия за възстановяване на електрозахранването на обекта, което би решило трайно проблема. Дадени са предписания за набелязване на спешни мерки за преустановяване на замърсяването. Взети са водни проби.