Продължават проверките за незаконни зауствания по Черноморското крайбрежие

07 юни 2024 | 14:36

Министърът на околната среда и водите Петър Димитров участва днес в пробонабиране от морски води в района на Шокъровия канал, извършено от Регионалната лаборатория - Варна към ИАОС в рамките на двудневната проверка за качеството на морските води в началото на летния сезон. По време на инспекцията той беше придружен  от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) Явор Димитров и директорите на РИОСВ и РЗИ във Варна.

Експресните замервания в района на Шокъровия канал показаха отклонения от стандартите за качество на крайбрежни морски води. След анализ на резултатите от замерванията ще стане ясно дали има нови незаконни зауствания, които отвеждат замърсени води в Шокъровия канал, и ще бъдат дадени предписания на Община Варна за преустановяване на замърсяването в канала.

С оглед намиране на дългосрочно решение, министър Петър Димитров се е запознал и с проекта за дълбоководно заустване на водите от Шокъровия канал, и с варианта замърсените води да отиват в централната канализация.

Експерти от БДЧР и РИОСВ – Варна продължават извършването на проверки за незаконни зауствания на отпадъчни води по Черноморското крайбрежие, включително по протежението на Шокъровия канал, по плажната ивица в района. Резултатите от изследванията се очакват до няколко дни и ще бъдат оповестени на официалната интернет страница на БДЧР.

Проверката от експерти от системата на МОСВ за качество на крайбрежните морски води започна вчера съвместно с представители на министерствата на туризма и на здравеопазването и продължава и днес, като е предвидено да бъде направено пробонабиране от общо 20 пункта.