Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, и предоставяне на съпътстващи услуги“
/архив/

Номер: 122
актуална от: 03 септември 2015 | 17:00
актуална до: 30 ноември 2020 | 17:00

Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, хотелско настаняване, организиране на събития и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на министерството на околната среда и водите“ с Уникален номер на поръчката в РОП 00258-2015-0005 от 03.09.2015 г. в АОП

Не са открити записи
Не са открити записи