Категории
Профил на купувача

Публична покана с предмет: Изготвяне на обосновка на концесията, концесионни анализи – правен, финансово-икономически и технически, и проекти на документи по чл.22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сон
/архив/

Номер: 126
актуална от: 02 септември 2015 | 10:18
актуална до: 01 март 2017 | 17:00

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на обосновка на концесията, концесионни анализи – правен, финансово-икономически и технически, и проекти на документи по чл.22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от сондаж № 5 на находище “Брацигово”, град Брацигово"