Категории
Профил на купувача

Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“
/архив/

Номер: 128
актуална от: 05 октомври 2015 | 15:25
актуална до: 08 септември 2018 | 17:00

Открита процедура с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи