Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на специализирани юридически услуги на Министерство на околната среда и водите при изпълнение на дейността му“
/архив/

Номер: 153
актуална от: 10 март 2016 | 11:29
актуална до: 31 май 2020 | 18:00