Категории
Профил на купувача

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отстъпване на изключителното право за използване на мини спектакъла „Яко е да си еко” за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г.“
/архив/

Номер: 154
актуална от: 11 март 2016 | 13:45
актуална до: 30 юли 2019 | 18:00