Категории
Профил на купувача

Публична покана за възлагане по реда на глава осма „а” от ЗОП на поръчка с предмет: „Извънгаранционна поддръжка, профилактика, ремонт, демонтаж и монтаж на климатичните сплит-системи, монтирани в сградите на Министерство на околната среда и водите
/архив/

Номер: 162
актуална от: 12 април 2016 | 12:45
актуална до: 31 май 2019 | 17:00