Категории
Профил на купувача

Публична покана с предмет: „Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на док
/архив/

Номер: 163
актуална от: 13 април 2016 | 13:40
актуална до: 01 юли 2019 | 18:00

Публична покана с предмет: „Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 236 хг на находище „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“, с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: "Изработване на проект на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водовземно съоръжение - сондаж № 236 хг на находище "Катунци", община Сандански, област Благоевград";
Обособена позиция № 2: "Изготвяне на обосновка на концесията, в т. ч. правен, финансово-икономически и технически анализи, проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите за предоставяне на концесия за добив на част от минералната вода - изключителна държавна собственост от сондаж № 236 хг на находище "Катунци", с. Катунци, община Сандански, област Благоевград"

Не са открити записи
Не са открити записи