Категории
Профил на купувача

Доставка и монтаж на система от сървъри и среда за съхранение на данни и доставка и монтаж на мрежово оборудване, с обособени позиции
/архив/

Номер: 235
актуална от: 06 октомври 2017 | 14:00
актуална до: 31 декември 2020 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на система от сървъри и среда за съхранение на данни и доставка и монтаж на мрежово оборудване“, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка, инсталация, конфигурация и присъединяване към изградената в МОСВ виртуална среда, хардуерна и софтуерна поддръжка на два броя идентични системи от сървъри, среда за съхранение на данни и интегрирана система за виртуализация“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на мрежово оборудване и изграждане на Структурната кабелна система (СКС) за безжична подмрежа“

Не са открити записи
Не са открити записи