Категории
Профил на купувача

„Дейности за информация и публичност по проект „Знания за Натура 2000“ с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Знания за Натура 2000“ Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Номер: 317
актуална от: 17 септември 2018 | 10:00
актуална до: 21 декември 2027 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Дейности за информация и публичност по проект „Знания за Натура 2000“ с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Знания за Натура 2000“ Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Не са открити записи
Не са открити записи