Категории
Профил на купувача

"Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план"

Номер: 324
актуална от: 22 септември 2018 | 10:00
актуална до: 31 октомври 2023 | 17:00

Открита процедура с предмет: "Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план"

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи