Категории
Профил на купувача

„ РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА” НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021“

Номер: 331
актуална от: 31 октомври 2018 | 12:26
актуална до: 31 октомври 2022 | 12:26
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000094282536
  Удостоверено време: 11.01.2019 15:50:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000094282540
  Удостоверено време: 11.01.2019 15:50:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000094282535
  Удостоверено време: 11.01.2019 15:50:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000094282539
  Удостоверено време: 11.01.2019 15:50:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000094563586
  Удостоверено време: 21.01.2019 12:20:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи
Не са открити записи