Категории
Профил на купувача

„ПОДГОТОВКА НА ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА” НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021“
/архив/

Номер: 332
актуална от: 27 ноември 2018 | 12:29
актуална до: 31 декември 2021 | 12:29
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000092973260
  Удостоверено време: 27.11.2018 16:50:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000092973257
  Удостоверено време: 27.11.2018 16:50:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000092973255
  Удостоверено време: 27.11.2018 16:50:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000092973258
  Удостоверено време: 27.11.2018 16:50:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000093205180
  Удостоверено време: 05.12.2018 12:19:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Не са открити записи
Не са открити записи