Категории
Профил на купувача

Осигуряване на публичност по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С02 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ с включени три обособени позиции

Номер: 362
актуална от: 08 април 2019 | 10:00
актуална до: 30 юни 2025 | 18:00

Открита процедура с предмет: Осигуряване на публичност по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С02 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ с включени три обособени позиции:

Позиция №1: „Организиране и провеждане на информационни събития и осигуряване на информация и публичност“

Позиция №2 „Изработка и доставка на материали - билборд, табела, ролбанер, химикалки и флаш памет”

Позиция №3 „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали”

Не са открити записи