Категории
Профил на купувача

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на МОСВ ” с 4 обособени позиции
/архив/

Номер: 363
актуална от: 08 април 2019 | 13:41
актуална до: 25 юни 2024 | 14:00

Позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)"

Позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Kyocera (Киосера)

Позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)”

Позиция №4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)”

Не са открити записи