Категории
Профил на купувача

"Изготвяне на комуникационен план за осигуряване на публичност и информиране по проект № BG16M1OP002-1.017-0001-C01 „ПУРБ 2022-2027 г.“, с включени три обособени позиции: Позиция № 1: „Информационна кампания“; Позиция № 2: „Изработка и доставка на рекламни материали – ролбанери, химикалки, флашпамет, преносимо зарядно“; Позиция № 3: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали” (запазена)

Номер: 381
актуална от: 02 септември 2019 | 13:00
актуална до: 02 декември 2024 | 13:00
Не са открити записи
Не са открити записи